προϊόντα

Premium Soil
8 Μαρτίου, 2018
Για Βιολογική Καλλιέργεια «Organic Compost»
9 Μαρτίου, 2018

Απλή Τύρφη 250lt & 6000lt

Το θαυμάσιο βελτιωτικό εδάφους τύρφη αποτελείται από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση τα οποία όταν έρχονται σε επαφή με το χώμα διασφαλίζουν τον σωστό αερισμό και στράγγιση του ριζικού συστήματος.

Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού: Aερίζετε πριν από την χρήση.
Περίοδος ισχύος: Χρήση εντός 24 μηνών από την ημερομηνία παρασκευής
Διατίθεται σε συσκευασία των 6000lt και των 250lt σε παλέτα των 18 τεμαχίων.

Tύρφη

όξινη

Σύνολο Οργανικής Ουσίας

92–96%

pH Acidity (H2O)

3,2–4,5

Αγωγιμότητα

<0,6 mS/cm

Ξανθιά τύρφη

100%