προϊόντα

Κοπριά BIG BAG
30 Ιανουαρίου, 2019
Compost BIG BAG
30 Ιανουαρίου, 2019

Φλοιός Δέντρων BIG BAG

Η συγκεκριμένη συσκευασία καλύπτει τις ανάγκες για μεγάλη ποσότητα φλοιού δέντρων που θα χρησιμοποιηθεί σε κηποτεχνικά έργα. Είναι ένα υλικό εδαφοκάλυψης, πολύ ανθεκτικό, που προέρχεται από φυσικό ξύλο. Ο φλοιός δέντρων συμβάλει στην προστασία του εδάφους από την ξηρασία διότι διατηρεί την υγρασία και επιτρέπει τον καλό αερισμό του εδάφους.

Συνίσταται για: Εδαφοκάλυψη, προστασία του εδάφους από την ξηρασία και την μείωση βλαστικότητας των σπόρων των ζιζανίων.

Διατίθεται σε big bag χωρητικότητας 1 κυβικού μέτρου.

Έδαφος

καλός αερισμός

Διατήρηση

υγρασίας