λαχανικά

4 Ιανουαρίου, 2019

Αποστάσεις Φύτευσης

Στον παρακάτω πινάκα αποτυπώνονται κάποιες ενδεικτικές αποστάσεις που πρέπει να αφήνουμε μεταξύ των λαχανικών και μεταξύ των γραμμών φύτευσης, ανάλογα με τον χώρο που διαθέτουμε για μια επιτυχημένη καλλιέργεια […]
3 Ιανουαρίου, 2019

Λαχανικά: Σπορά & Συγκομιδή

Ο παρακάτω πίνακας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την εποχή σποράς, μεταφύτευσης και συγκομιδής των λαχανικών μας για τον σωστό προγραμματισμό των καλλιεργειών μας.